A FOREF nyilatkozata az EBESZ humán dimenzió ülésszakán

A FOREF harmadik alkalommal szólal fel EBESZ ülésszakon

Viktor Orban

Magyarország: Az egyháztörvény két év után sem kerül módosításra, hogy megfeleljen az Emberi Jogok Európai Bírósága döntésének

Javaslatok

Az Európai Vallásszabadságért Fórum (FOREF) az alábbiakra szólítja fel Magyarország kormányát:

  • nyújtson be törvényjavaslatot a Parlamentnek a magyar egyházak jogi státuszát meghatározó vallásügyi törvény módosítására, hogy az harmonizáljon a Helsinki elvekkel, az Emberi Jogok Európai Egyezményével, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) Magyar Keresztény Mennonita Egyház és társai kontra Magyarország című döntésével.
  • adja vissza a jogi státuszt azon egyházaknak, amelyeket 2011-ben megfosztottak jogi státuszuktól egy olyan eljárás keretében, amely a magyar Alkotmánybíróság döntése szerint alkotmányellenes valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága döntése alapján ellentmond az Emberi Jogok Európai Egyezményének.

Magyarország figyelmen kívül hagyja az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntését

Magyarországon 2011-ben új törvényt hirdettek ki az egyházak jogi állásáról (2011. évi CCVI törvény). Ez a törvény megközelítőleg 200 vallási közösséget fosztott meg jogi személyiségétől és a jog alapján elismert egyházak számát 14-re csökkentette Magyarországon. 2012 februárjában nemzetközi nyomásra a Parlament 31-re növelte az elismert egyházak számát. 2013 februárjában a magyar Alkotmánybíróság az elismert egyházak státuszuktól való megfosztását alkotmányellenesnek minősítette. A Bíróság döntésére válaszképpen a Parlament 2013 márciusában módosította az alaptörvényt. 2013 júniusában és szeptemberében a Parlament módosította a 2011. évi CCVI törvényt azáltal, hogy kétszintes besorolást hozott létre amely alapján az egyházakat a „vallási közösség” vagy „bevett egyház”  kategóriába sorolta. 2013 szeptemberében a Parlament módosította az alaptörvény azzal a nem titkolt céllal, hogy a Parlamentet ruházza fel azzal a jogosultsággal, hogy a vallási közösségek közül kiválassza azokat, amelyekkel együttműködik közcélú feladatok ellátásban. 2014 áprilisában az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a Magyar Keresztény Mennonita Egyház és társai kontra Magyarország című döntésében arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország megsértette az  Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) 9. és 11. cikkelyét. Ez a döntés 2014 szeptemberében emelkedett jogerőre. 2015 őszén Magyarország Kormánya a vallásügyi törvény egy új változatát hozta nyilvánosságra anélkül, hogy figyelembe vette volna a magyar ellenzéki pártok és civil szervezetek javaslatait a törvény hibáinak orvoslását illetően. 2015 decemberében Magyarország Kormánya a törvénytervezetet változatlan tartalommal nyújtotta be a Parlamentnek, de mivel az nem kapott kétharmados támogatást, a Parlament nem hagyta jóvá. Azt követően, hogy a törvénytervezet jóváhagyása a kétharmados többségű szavazati arány hiányában elmaradt, Magyarország Kormánya nem tett további lépéseket a vallásügyi törvény módosítására, valamint nem orvosolta az EJEB által megfogalmazott vallásszabadsági jogok mai napig folyó megsértését sem.

Jelenleg több státuszától megfosztott vallási közösség jogilag a senki földjén létezik, mivel sem egyházként sem pedig vallási egyesületként nincs elismerve. Mivel jogi státuszuk nem tisztázott, nem gyűjthetik be az adófizetők 1%-os, vallási szervezeteknek juttatható önkéntes felajánlását, lelkészeiknek nem jár a jogilag elismert egyházak lelkészeinek járó adómentesség, és iskolafenntartói tevékenységük valamint szerződésképességük is komoly csorbát szenved. Minél hosszabb ideig marad megoldatlan a jogi státuszuk ügye, annál nehezebb lesz ezen jogfosztott egyházak számára intézményeik fenntartása, és emiatt egy jogi szürke zónában kénytelenek működni. Ha nem történik meg a régen várt jogorvoslat, több magyarországi kis vallási közösség hamarosan megszűnik létezni.

A FOREF felszólítja a Magyar Kormányt, hogy késedelem nélkül orvosolja a vallásszabadságra vonatkozó jog jelenleg folyó megsértését Magyarországon, adja vissza azon vallási csoportok eredeti jogi státuszát amelyeket 2011-ben megfosztottak attól, és módosítsa az egyházak jogi státuszára vonatkozó törvényt, hogy az megfeleljen a Helsinki követelményeknek, az Emberi Jogok Európai Egyezményének, valamint az  EJEB döntésének.

Share This:

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.