SÁJTÓKÖZLEMÉNYE

FRANCIA POLITIKUSOK AZ ABORTUSZELLENES INFORMÁCIÓ BÜNTETHETŐVÉ TÉTELÉT INDÍTVÁNYOZZÁK

Az intézkedés Franciaországot a „vallási megkülönböztetés nemzetközi élmezőnyébe emelné” – „Közvetlen támadás a szólászabadság ellen”

A FOREF Sájtóközleménye

angolul / franciaul / németül

Kent Wang (Flickr)

Párizs/Bécs, 2016.12.19 (FOREF – Európa) – A francia szenátus elfogadta az abortuszellenes információ közzétételének büntethetővé tételére vonatkozó törvényjavaslatot azon az alapon, hogy az „erkölcsi és pszichológiai nyomást gyakorol”. Ez a Fórum az Európai Vallásszabadságért (Forum for Religious Freedom – Europe (FOREF)) szerint megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezménye által védett vallásszabadság és szólásszabadság jogát és ellentmond Franciaország ENSZ egyezményekben kikötött alapvető emberi jogi kötelezettségeinek.

Dr. Aaron Rhodes, a FOREF elnöke szerint „a javaslat törvényerőre emelésével Franciaország totalitárius, szekuláris hatalmi rendszerként viselkedne” és „a vallási megkülönböztetés nemzetközi élvonalába emelkedne”.

„Nem arról van szó, hogy az abortusz jó-e vagy rossz, hanem arról, hogy az államnak jogában áll-e korlátozni az erre vonatkozó tanítások nyilvánosságrahozatalát és ezáltal az állampolgárok erkölcsi meggyőződését” tette hozzá. „Emberi jogi szempontból ehhez nincs joga”.

A törvényjavaslat módosítja a Francia Egészségügyi Törvénykönyv jelenlegi L2223-2 cikkelyét amely tiltja, hogy bárki „erkölcsi és pszichológia nyomással” meggátolja abortuszra vonatkozó információ közlését vagy megszerzését, például azáltal, hogy kórházak előtt tüntet, vagy arra kísérletet tesz.  

Az új jogszabály kiterjesztené ezt a szabályozást az abortuszellenes megnyilvánulás „minden formájára”, ideértve azon honlapokat is, amelyek megkísérlik lebeszélni a nőket az abortuszról. Az új jogszabály maximum két év szabadságvesztéssel és közel 30 000 eurós pénzbírsággal büntetné az abortuszellenes csoportok és vallási szervezetek, mint például a katolikus egyház, által az interneten közölt, abortusszal kapcsolatos „félrevezető tájékoztatást”. Ez a szólásszabadság és a vallásszabadság jogának megengedhetetlen megsértését jelentené.

Az abortuszellenes meggyőződés és információ közlését a szólásszabadsághoz való jog alapján védi az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. A francia polgárok nemzetközileg garantált joga hogy véleményüknek hangot adjanak, különösen ha azok eltérnek az általánosan elfogadottól, valamint hogy vallási meggyőződésüket kifejezhessék, még akkor is ha azok eltérnek a hatalmon levő kormány nézeteitől. Ezért tehát „erkölcsi nyomásgyakorlásként” jellemezni a hitvallás kifejezésre juttatását nemcsak a vallásszabadsághoz való jog megtagadását, hanem a szólásszabadsághoz való jog megengedhetetlen megsértését is jelenti.

Franciaországban mélyek a katolikus hit gyökerei. A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint „az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell”. Tehát a hagyományos katolikus álláspont szerint a magzatot teljes védelem illeti meg mivel vele „fogantatása pillanatától kezdve személyként kell bánni”. (2270-2274 cikkelyek)

Vannak más hitvallások is Franciaországban amelyek teológia szempontok alapján vetik el az abortuszt. Camel Bechikh, a Fils de France elnöke szerint „a törvénytervezet miatt várható, hogy a vallási közösségek egyre kevésbé vesznek majd részt a közéleti vitákban ha nem megengedett számukra, hogy kifejezésre juttassák morális ellenvetéseiket vitás kérdések kapcsán”. A Fils de France célja, hogy francia hazafiasságot terjesszen a muszlimok körében.

A leköszönő francia elnök, François Hollande támogatását élvező törvénytervezetet december 7-én fogadta el a szenátus, és ezt követően a Szenátus hét és a Nemzetgyűlés hét tagjából álló Közös Bizottság elé kerül.

A törvénytervezet nemcsak a vallásszabadsághoz való jogot sérti meg alapvetően, hanem nyílt támadás is a francia állam részéről a francia állampolgárok szólásszabadsága ellen. A FOREF azzal a kéréssel fordul a nemzetközi emberi jogokat szívén viselő közösséghez: segítsenek megakadályozni, hogy a francia politikusok megsértsék azon alapvető jogokat, szabadságjogokat és emberi jogokat amelyeket Franciaország történelme során megannyiszor képviselt saját állampolgárai előtt valamint a nemzetközi színtéren.

További információ:

Peter Zoehrer (Főigazgató) +43 664-523-8794

Aaron Rhodes (Elnök) +49-170-323-8314

Email: foref.office@gmail.com

Blog: foref-europe.org

 

Share This:

This entry was posted in Sájtóközleménye. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.