BETILTOTTÁK A JEHOVA TANÚIT OROSZOSZÁGBAN

Az emberjogi szervezetek kérelmet nyújtanak be Oroszország Legfelsőbb Bíróságához és az Elnöki Hivatalhoz.

A FOREF és a HRWF sájtóközleménye

BÉCS/BRÜSSZEL, 2017. május 9. (FOREF – Europe/HRWF) – A Fórum az Európai Vallásszabadságért (FOREF) és az Emberi Jogok Határok Nélkül (HRWF) azzal a kéréssel fordul Oroszország Legfelsőbb Bíróságához, hogy vonja vissza 2017. április 20-i döntését amelyben betiltja a Jehova Tanúi működését Oroszországban és megfosztja javaitól a vallási csoportot. A FOREF és a HRWF emellett arra kéri Putyin elnököt és hivatalát, hogy „átlátható és őszinte” dialógust folytasson annak érdekében, hogy a Jehova Tanúiról teljesebb képet kaphassanak az emberek a vallási csoport által adott információ alapján.

„A Jehova Tanúit szélsőséges csoportként elkönyvelni minden alapot nélkülöz, ezért a betiltó intézkedés visszavonását sürgetjük” közölte Dr. Aaron Rhodes, a FOREF elnöke. „Ez a döntés nemcsak az alapvető emberi jogokat szegi meg, de az orosz állampolgárokat is önkényes jogi döntések további kockázatának teszi ki. A döntés kétségbe vonja a jogi rendszer megbízhatóságát és megszégyeníti Oroszországot  a világ előtt” tette hozzá.

ENSZ megfigyelők és más szakemberek is egyetértenek abban, hogy sem a Jehova Tanúi tanításai sem pedig magatartásuk nem tekinthető „szélsőségesnek”.  Sőt, a csoport arra buzdítja híveit, hogy tiszteljék a politikai és kormányszerveket és ne avatkozzanak bele a politikába.

Az Orosz Föderációban megközelítőleg 170 000 követője és csaknem 400  gyülekezete van a Jehova Tanúinak.  Az Orosz Igazságügyi Minisztérium azt állítja, hogy a csoport „veszélyezteti a polgárok jogait, a közrendet és a közbiztonságot”. Ezzel szemben a Jehova Tanúi arról ismert, hogy elveti az erőszakot.

A Főügyész vádja a Jehova Tanúi ellen gyenge lábakon áll – ez minden független megfigyelő számára világos. A vallási csoportot már régóta éri hátrányos megkülönböztetés Oroszországban. A vád homályos, nélkülöz minden bizonyítékot és indoklást, és azt a benyomást kelti, hogy a Jehova Tanúit nemzetközileg garantált jogaiktól valamint az Orosz Konföderáció Alkotmánya 28. cikkelyében megfogalmazott jogaiktól kívánják megfosztani csak azért, mert tanításaik eltérnek az Orosz Ortodox Egyház tanításaitól.

Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság ítéletét helybenhagyják, a csoport tevékenységében való részvételt 600,000 rubelig terjedő (több mint 10,000 dollár) pénzbüntetéssel valamint tíz évig terjedő fegyházbüntetéssel sújthatják.

További információért lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeinken:

Peter Zoehrer (Executive Director, FOREF) +43 664-523-8794
Aaron Rhodes (President, FOREF) +49-170-323-8314
Email: foref.office@gmail.com
Blog: foref-europe.org

Willy Fautré (Executive Director, HRWF) 

Email: international.secretariat.brussels@hrwf.net

Website: www.hrwf.eu

Share This:

Posted in Sájtóközleménye | Leave a comment

SÁJTÓKÖZLEMÉNYE

FRANCIA POLITIKUSOK AZ ABORTUSZELLENES INFORMÁCIÓ BÜNTETHETŐVÉ TÉTELÉT INDÍTVÁNYOZZÁK

Az intézkedés Franciaországot a „vallási megkülönböztetés nemzetközi élmezőnyébe emelné” – „Közvetlen támadás a szólászabadság ellen”

A FOREF Sájtóközleménye

angolul / franciaul / németül

Kent Wang (Flickr)

Párizs/Bécs, 2016.12.19 (FOREF – Európa) – A francia szenátus elfogadta az abortuszellenes információ közzétételének büntethetővé tételére vonatkozó törvényjavaslatot azon az alapon, hogy az „erkölcsi és pszichológiai nyomást gyakorol”. Ez a Fórum az Európai Vallásszabadságért (Forum for Religious Freedom – Europe (FOREF)) szerint megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezménye által védett vallásszabadság és szólásszabadság jogát és ellentmond Franciaország ENSZ egyezményekben kikötött alapvető emberi jogi kötelezettségeinek.

Dr. Aaron Rhodes, a FOREF elnöke szerint „a javaslat törvényerőre emelésével Franciaország totalitárius, szekuláris hatalmi rendszerként viselkedne” és „a vallási megkülönböztetés nemzetközi élvonalába emelkedne”.

„Nem arról van szó, hogy az abortusz jó-e vagy rossz, hanem arról, hogy az államnak jogában áll-e korlátozni az erre vonatkozó tanítások nyilvánosságrahozatalát és ezáltal az állampolgárok erkölcsi meggyőződését” tette hozzá. „Emberi jogi szempontból ehhez nincs joga”.

A törvényjavaslat módosítja a Francia Egészségügyi Törvénykönyv jelenlegi L2223-2 cikkelyét amely tiltja, hogy bárki „erkölcsi és pszichológia nyomással” meggátolja abortuszra vonatkozó információ közlését vagy megszerzését, például azáltal, hogy kórházak előtt tüntet, vagy arra kísérletet tesz.   Continue reading

Share This:

Posted in Sájtóközleménye | Leave a comment

Figel’: “Erkölcsi kötelességünk kiállni a vallásszabadságért”

Fórum az Európai Vallásszabadságért (FOREF) interjúja Dr. Ján Figeľ úrral, az EU hit- és vallásszabadság támogatása különleges követével.

figel

Bécs, 2016 aug. 3, (FOREF Európa). Rövid bécsi látogatása során Ján Figeľ, az Európai Unión kívüli hit- és vallásszabadság támogatása különleges követe, találkozott Peter Zöhrer úrral, a FOREF ügyvezető igazgatójával. Figeľ úr korábban Szlovákia miniszterelnök-helyetteseként és EU-megbízottjaként szolgált. Miután 2016. május 6.-án kinevezte őt Jean-Claude Juncker úr, az Európa-Tanács elnöke, az Európát manapság fenyegető legalapvetőbb problémákra összpontosít majd: a vallási szabadság, radikalizáció, és a kultúrák közötti dialógus kihívásaira.

FOREF Europe: Dr. Ján Figeľ úr, gratulálunk a kinevezéséhez a Hit- és Vallásszabadság támogatása (FoRB) különleges követeként. Köszönjük, hogy adott egy lehetőséget a Fórum az Európai Vallásszabadságért részére (FOREF) egy interjúra. Először is szeretnénk tudni, mit jelent Önnek a hit- és vallásszabadság.

Ján Figeľ:
Mielőtt a vallásszabadság fogalmát tisztáznánk, engedjék meg, hogy kifejtsem a véleményemet a szabadságról általában. A szabadság mindig egyszerre mindkettőben: az erkölcsi értékekben, és az emberi jogokban gyökeredzik.  Egy szabad társadalom csak a közös erkölcsi értékekre alapozva érhető el, és tartható fenn. Már az angol filozófus John Locke látta a különbséget a szabadság, és a szabadosság között. A szabadság az, hogy megtehetjük, amit meg kell tennünk, — a szabadosság, hogy azt tesszük, amit csak akarunk.  Hasonló üzenete volt Benjamin Franklin kijelentésének is, miszerint: „Csak az erényes emberek képesek rá, hogy szabadok legyenek.” Már jócskán az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata előtt, George Washington is észrevette, hogy „Az emberi jogokat csak erényes emberek között lehet biztosítani.” Más szóval, nem létezhet a szabadság, és az emberi jogok erkölcsi kötelességek és őszinte odaadás nélkül. Ha most ezt a szabadságról alkotott értelmezést kiterjesztjük a vallásszabadságra, mint alapvető emberi jogra, akkor hiszem, hogy erkölcsi kötelességünk a lelkiismeret, a gondolat és hit szabadságát megvédeni. Az erkölcsi elköteleződés a szabadsághoz, — ez a vallásszabadság területén mind az ésszerű politika, mind pedig a hatékony tevékenység kezdőpontja. Összegezve tehát, ez a hit- és vallásszabadsághoz való személyes megközelítésem. Continue reading

Share This:

Posted in Európai Unió | Leave a comment

A FOREF nyilatkozata az EBESZ humán dimenzió ülésszakán

A FOREF harmadik alkalommal szólal fel EBESZ ülésszakon

Viktor Orban

Magyarország: Az egyháztörvény két év után sem kerül módosításra, hogy megfeleljen az Emberi Jogok Európai Bírósága döntésének

Javaslatok

Az Európai Vallásszabadságért Fórum (FOREF) az alábbiakra szólítja fel Magyarország kormányát:

 • nyújtson be törvényjavaslatot a Parlamentnek a magyar egyházak jogi státuszát meghatározó vallásügyi törvény módosítására, hogy az harmonizáljon a Helsinki elvekkel, az Emberi Jogok Európai Egyezményével, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) Magyar Keresztény Mennonita Egyház és társai kontra Magyarország című döntésével.
 • adja vissza a jogi státuszt azon egyházaknak, amelyeket 2011-ben megfosztottak jogi státuszuktól egy olyan eljárás keretében, amely a magyar Alkotmánybíróság döntése szerint alkotmányellenes valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága döntése alapján ellentmond az Emberi Jogok Európai Egyezményének.

Magyarország figyelmen kívül hagyja az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntését Continue reading

Share This:

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Mi a FOREF Europe?

Forum az Európai Vallásszabadságért (The Forum for Religious Freedom Europe -FOREF) egy független, világi, civil kezdeményezés, amely lelkes védelmezője a vallásszabadságnak a nemzetközi jogszabályokkal összhangban. Ezt a Non- Profit szervezetet 2005. december 20-án, Bécsben Prof. Christian Brünner, aki a Jogi Egyetem korábbi dékánja (1983-1985) és a Grazi Egyetem volt rektora (1985-1989) valamint országgyűlési képviselő  (1990-1994) alapította Peter Zoehrerrel, aki emberjogi aktivista és újságíró is.

FOREF Europe folyamatosan beszámol a médiának, az  OSCE-nek, az USA illetékes szerveinek és más emberjogi szervezeteknek az OSCE régióban és más országokban történő vallásszabadságot sértő eseményekről. A FOREF Europe létrehozott egy nemzetközi tudósokból álló szakértői,  és egyben egy vallásközi tanácskozó testületet.  Alapítása óta a FOREF Europe számtalan fontos győzelmet ért el megsegítve a vallási intolerancia áldozatául esőket, hogy tiszteljék és elismerjék jogaikat, valamint megvédjék őket az előítéletektől, negatív diszkriminációktól vagy üldöztetéstől. FOREF Europe  Facebook közösségének több mint 1000 tagja van.

2014-ben a FOREF Europe a nemzetközi emberjogi aktivistát, Dr. Aaron Rhodest nevezte ki elnöknek.

FOREF Europe elkötelezett:

 • hogy megvédje a szabadság, gondolat, lelkiismeret és vallás vagy a hithez való jogot
 • hogy előmozdítsa az alapvető demokratikus elveket és törvényi előírásokat
 • hogy ellenőrizzen, és hivatalosan dokumentáljon, fellépjen a nyilvános intoleranciát megélő vallási kisebbségekért és felhívja a nyilvánosság figyelmét
 • hogy támogassa a helyi, nemzeti és nemzetközi hatóságokat valamint a civil társadalmat
 • hogy előmozdítsa az objektív megközelítést, hogy megértsük az új vallási mozgalmak megjelenését
 • hogy támogassa a civil társadalmat, hogy együttműködve találjanak megoldásokat a vallásközi konfliktusokra.

FOREF Europe arra törekszik, hogy előmozdítsa az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikkelyét:

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”

Segíteni tudsz a vallásszabadság előmozdításában azáltal, hogy megosztod ezt a blogot a Facebookon és a Twitteren!

Share This:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Az EBESZ-ben téma lett az egyházi törvény

A 2015. EBESZ ülésszak alatt nyílatkozott a magyar egyházügyi törvényről a bécsi székhelyű Forum Relgionsfreiheit Europa (FOREF). Az eredeti nyílatkozat magyar fordítását az alábbiakban közöljük.

Magyarország: A módosított egyháztörvény továbbra sem felel meg az EBESZ és az Emberi Jogok Európai Bírósága követelményeinek

Javaslatok

Az Európai Vallásszabadságért Fórum (FOREF) az alábbiakra szólítja fel Magyarország kormányát:

 • tartózkodjon a vallási közösségek jogi státuszának további módosításától, ellenben orvosolja a vallásszabadsághoz való jog 2011-es megsértését amely abból fakadt, hogy a vallási közösségeket megfosztották egyházi státuszuktól;
 • az egyházaknak kizárólag objektív kritériumok alapján juttasson kiváltságokat, nem pedig az állam vagy a parlament konkrétan meg nem határozott döntési kompetenciája alapján;
 • részesítsen minden vallási közösséget egyenlő elbánásban a vallási gyakorlatot illetően;
 • dolgozza át a 2011. évi CCVI törvény javasolt módosítását oly módon, hogy az harmonizáljon a Helsinki elvekkel, a nemzetközi emberi jogokkal, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) Magyar Keresztény Mennonita Egyház és társai kontra Magyarország című döntésével.

A magyar egyháztörvény továbbra is problematikus Continue reading

Share This:

Posted in Uncategorized | Leave a comment